สถิติการเก็บขยะใน

จำนวนรอบ
รอบ
เก็บไปแล้ว
ครั้ง
ระยะเวลาจอดเก็บเฉลี่ย
นาที/จุด
ระยะทางรวม
กม.

สถิติปริมาณขยะใน

รอเก็บนานเฉลี่ย
ชั่วโมง
ปริมาณขยะขณะเก็บ
%
ข้อมูลไม่มานานสุด
เดือน
ข้อมูลได้รับล่าสุด
วัน