สถิติการเก็บขยะใน

จำนวนรอบ
รอบ
จำนวนการเก็บ
ครั้ง
ลดได้

ระยะเวลาเก็บ
วินาที/จุด
ระยะทาง
กม.
ทะเบียน ชื่อคนขับ ตำแหน่งปัจจุบัน สถานะรถ ข้อมูลล่าสุด